Om

Hemma hos oss:

Vi bor i Orsa, Dalarna och har en stor tomt och bor inte nära någon hårt traffikerad väg så här strövar katterna fritt. Katter som kommer från våran uppfödning är vana med hundar och småbarn, vi släpper dock inte ut några katter innan de fyllt ett och inga fertila katter släpps ut.

Då det finns så otroligt mycket hemlösa huskatter i vårat långa land så har vi bestämt att för varje kull som föds i vårat katteri så blir vi fadder åt en hemlös katt.

Copyright © All Rights Reserved